zondag 18 maart 2012

Zeebaars in Japan


Japan heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot de absolute nummer 1 als het gaat om materiaal voor de zeebaarsvisserij. Of het nu gaat om spinhengels, molens, lijnen of pluggen, vele roemruchte merken hebben vanuit Japan de wereld veroverd. Voordat merken zoals Ima, Duo, Daiwa etc. iets op de markt zetten, worden de diverse prototypes eerst lokaal getest en langdurig uitgeprobeerd. En dat testen betekent dus vissen, en veelal gericht op de Japanse zeebaars. Voor mij aanleiding om hier eens in te duiken en de Japanse zeebaars eens wat nader te bekijken, en te onderzoeken of er wezenlijke verschillen zijn met onze Europese zeebaars.  
Om te beginnen, Japan is zo’n 9x groter dan Nederland, bestaat uit 3 grote en zo’n 3000 kleine eilanden, en al die eilanden creëren een meer dan 29000 kilometers lange kustlijn. Langs deze gigantisch lange kustlijn komen niet één, maar drie soorten zeebaars voor. De bekendste is de Maru-suzuki (Lateolabrax japonicus), aan deze soort wordt over het algemeen gerefereerd als gesproken wordt over de Japanse zeebaars. Deze soort komt bijvoorbeeld voor in Tokyo Bay, waar op ondermeer youtube vele filmpjes over zijn te bewonderen. De tweede soort is de Hira-suzuki (Lateolabrax latus), oftewel de Blackfin seabass, deze komt uitsluitend voor in de zuidelijke helft van Japan. De derde en laatste is een exoot in de Japanse wateren, de Tairiku-suzuki  (Lateolabrax maculatus), ook wel Chinese spotted seabass genoemd. Deze laatst soort komt van oorsprong niet in de Japanse wateren voor, maar is in Japan vanuit China geïntroduceerd door en voor de viskwekerijen als productie- en consumptievis. Een aantal ontsnapte exemplaren hebben zich voortgeplant en zo is dus een Japanse populatie Chinese spotted seabass ontstaan.
Japanse Zeebaars (Maru-suzuki). Foto: Disturbed Anglers

Alle drie genoemde in Japan voorkomende zeebaarzen behoren tot de familie der Aziatische zaagbaarzen (Lateolabracidae), de Aziatische zaagbaarzen behoren tot de familie der 'baarsachtigen' (Perciformes) waartoe ook de Europese zeebaars (Dicentrarchus labrax) behoort. Verre verwantschap bestaat dus, maar laten we eens kijken naar wat typische kenmerken en verschillen.
Er zijn heel veel overeenkomsten tussen de Europese en de Japanse zeebaarzen; zo kunnen alle drie de genoemde soorten een maximale lengte bereiken van circa 40 inch, dus ruim 1 meter. Ze kunnen een gewicht bereiken van circa 10 – 13 kg.  Het Japanse record voor de Japanse zeebaars (Maru-suzuki) is 13,1 kg en voor de Blackfin zeebaars 10,9 kg. En hoewel voor wat betreft maximale lengte vergelijkbaar, lijken de Japanse zeebaarzen wat gewicht betreft net wat zwaarder te zijn dan onze Europese zeebaars (NR is 8,9 kg). De Japanse zeebaars (Maru-suzuki) en de Spotted zeebaars (Tairiki-suzuki) hebben een enigszins langgerekt en gecomprimeerd lichaam, met relatief grote bek en onderkaak en een iets gevorkte staart. Deze twee baarzen lijken op elkaar, met name de donkere ‘spots’ op de rug van de Tairiki-suzuki  zorgen dat ze goed uit elkaar te houden zijn. Het lichaam van de Blackfin zeebaars is wat hoger en meer gedrongen. Er zijn nog een aantal verschillen, zo heeft bijvoorbeeld de Japanse zeebaars (Maru-suzuki) 12 tot 15 rugvin stekels, en de Blackfin zeebaars 12 rugvin stekels, wat meer dus dan onze Europese zeebaars die 8 of 9 stekels heeft. De Blackfin heeft verder een zilver voorkomen, terwijl zijn Japanse broer is wat donkerder is. Al met al zijn er ondanks wat uiterlijke verschillen, zeer zeker ook veel overeenkomsten te zien tussen onze zeebaars en haar Japanse neven.
Blackfin zeebaars (Hira-suzuki). Foto: Disturbed Anglers

Naast uiterlijke overeenkomsten, zijn er ook overeenkomsten in gedag; zoals ook onze zeebaarzen, jagen haar Japanse verwanten op onder meer kleine vis, terwijl ook het voortplantingsgedrag overeenkomsten heeft. Op alle drie in Japanse wateren voorkomende zeebaarzen wordt fanatiek met kunstaas gevist. De Japanse zeebaars (Maru-suziki) en de Spotted variant (Tairiku-suzuki) worden belaagd in de vele Japanse estuaria, riviermondingen en vanaf de rotskusten en stranden. De Blackfin seabass laat zich voornamelijk direct aan zee vanaf de rotskusten verleiden, waarbij met name ruigere weersomstandigheden helemaal top zijn. Het zal duidelijk zijn dat zeker deze laatste visserij behoorlijk wat eisen stelt aan het materiaal, en pluggen zoals bijvoorbeeld de Duo Tide Minnow zijn ook hier helemaal top. De grote kunstaas merken voor de Japanse zeebaarsvisserij zijn met name DUO, IMA, Tackle House, DUEL, Shimano en Daiwa. Gemiddelde verwachtte zeebaars grootte bij de Japanse zeebaars kunstaas visserij is zo tussen de 50-70cm. En net zoals bij ons, als een Japanse hengelaar een 80+ baars landt, dan heeft ook hij een grote glimlach op zijn gezicht.
Al met al zijn er dus zeer veel overeenkomsten tussen de Europese zeebaars en haar Japanse varianten. Van de drie soorten lijkt de Japanse zeebaars (Maru-suzuki) wellicht het meest op onze zeebaars, met name vanwege de voorkeur van deze soort voor het fourageren in zeearmen en riviermondingen. Met name de Japanse zeebaars (Maru-suzuki) en de Blackfin zeebaars zijn zeer hoog aangeschreven sportvissen, die naast hun waarde voor de sportvisserij ook een hoge commerciële waarde hebben.
Drie soorten zeebaarzen, een ongelooflijke lange kustlijn met zeer vele mogelijkheden, en een hoge populariteit van de sportvisserij in een land met grote innovatie kracht; geen wonder dat de Japanse materialen voor de zeebaarsvisserij hoogtij vieren.
Voor deze post zijn diverse algemeen openbare artikelen geraadpleegd, en is advies ingewonnen bij Jerremy Akiyama van Disturbed Anglers. Jerremy is specialist in de visserij op de Blackfin Seabass. Ik dank Jerremy hartelijk voor zijn support en het beschikking stellen van de foto’s.
Jerremy van Disturbed Anglers met een 85+ cm Blackfin Zeebaars.
Foto: Disturbed Anglers