donderdag 19 januari 2012

Wederom geen quota 2012

Meten is weten en kennis is macht; wederom geen Europese zeebaars quota 2012, mede als gevolg van onvoldoende kennis van de Europese zeebaarspopulatie.
Nogal wat zeebaarsfanaten maken zich zorgen om de stand van de zeebaars, er zijn op diverse forums vaak verhitte discussies gevoerd over het ontbreken van quota, aanpakken illegale verkoop, baglimits et etc. Alle menigen en goede bedoelingen despijt, tot op heden is de zeebaars nog altijd ‘vogelvrij’ er zijn nauwelijks beschermmaatreglen en vangstbeperkingen middels vastgestelde quota zijn er niet.
Elk jaar stellen de Europese visserijministers de quota (in het Engels TACs: Total Allowable Catches) vast van de verschillende vissoorten. Zijn doen dat gebaseerd op adviezen van het ICES (International Council on the Exploration of the Sea), de STECF (Scientific Technical Economical Committee on Fisheries, een commissie van de EU) en de zogenaamde RACs (Regionale Advies Raden, zo is er bijvoorbeeld een Noorzee RAC).
ICES (http://www.ices.dk/indexfla.asp)heeft een belangrijke rol in deze, ICES is een wetenschappelijk netwerk van 1600 wetenschappers en 200 wetenschappelijke instituten. Er zijn 20 landen aangesloten bij ICES waaronder de meeste Noorzee landen en ook Nederland. Belangrijkste beleids- en beslissorgaan is de ICES council, waar namens ieder land 2 delegates in vertegenwoordigd zijn. Namens Nederland nemen 2 heren van IMARES en Rijkswaterstaat zitting in deze council.
Het ICES heeft in September 2011 voor het eerst sinds 2004 advies uitgebracht voor de Europese Zeebaars, en concludeert dat als gevolg van onvoldoende informatie over de stand van de Europese zeebaarspopulatie geen TAC advies gegeven kan worden. Vanuit voorzorg echter, heeft ICES geadviseerd om de commerciele vangst van Europese zeebaars dermate te beperken dat deze niet stijgt.
Uit het ICES rapport: “Currently there is no TAC for this species and it is not clear whether there should be one or several management units. There is insufficient information to evaluate the status of the European seabass in the Northeast Atlantic area. Therefore, based on precautionary considerations, ICES advises that catches should not be allowed to increase in 2012.”
ICES concludeert verder dat inspanningen verricht moeten worden data collectie te verbeteren voor zowel de commerciele als de recreatieve visserij om een effectief beeld te krijgen van de Europse zeebaarspopulatie.
Tja, wat moeten we hier nou mee. Ik hoop dat ik het mis heb, maar ik vrees dat we de komende drie tot vier jaren zeker geen zeebaars quota mogen verwachten. Voor zeebaarsbeschermende maatregelen aan de Nederlandse kustwateren zijn we vermoedelijk voorlopig afhankelijk van de uitvoering en effectiviteit van de intenties van Sportvisserij Nederland mbt de inzet op een variant van het Ierse zeebaarsmodel. De eerste berichten van deze inzet zijn hoopgevend, zo kort na de aankondiging om hier op in te zetten al de aandacht van de staatssecretaris  te hebben is bemoedigend, de tijd zal het leren!