zondag 26 februari 2012

B.A.S.S.

Hoewel feitelijke wetenschappelijke data ontbreken (bron ICES), staat het voor velen vast dat de Europese zeebaarspopulatie onder druk staat. Onder druk als gevolg van het ontbreken van iedere vorm van Europees beheer (quota) en zware visserij druk (overbevissing) als gevolg.  Als dit zo jaar in jaar uit door gaat, dan zijn uiteindelijk fatale doemscenario’s niet ondenkbaar; doemscenario’s zoals dat van de blauwvis tonijn in de Middellandse Zee, die op de rand van uitsterven staat als gevolg van overbevissing.

In een aantal landen hebben zeebaars sportvissers zich verenigd en laten hun stem horen. Vrijwilligersorganisaties die een pleidooi houden en lobby voeren richting hun nationale overheden en richting Brussel. Ik heb het hier over organisaties zoals B.A.S.S. in de U.K., Irish Bass in Ierland, en S.O.S. Bar in Frankrijk. Organisaties die bestaan uit vrijwilligers, zeebaars sportvissers die zich zorgen maken over de toekomst van onze hobby, zich verenigen en hun stem laten horen. Ik heb een diep respect voor deze organisaties en de mensen die hier achter staan. In essentie zijn hun doelstellingen allemaal hetzelfde; het creëren van condities die een verstandig zeebaarsbeheer tot gevolg hebben, en de toekomst van de sportvisserij op zeebaars veilig stellen.  De situatie in Ierland staat hier vaak model voor; in Ierland is de beroepsvisserij op zeebaars in sterke mate gereguleerd, en zijn er tevens regels (wetgeving) voor sportvissers, zoals een baglimit en een minimum maat die zo gekozen is  dat zeebaars ten minste een keer de kans heeft gehad om zich voort te planten.
De bekendste van deze vrijwilligersorganisaties is ongetwijfeld de Bass Anglers’ Sportfishing Society (B.A.S.S.) uit de U.K. Al sinds 1973 (!) zet B.A.S.S. zich in voor de bescherming en beheer van de zeebaars. Om e.e.a. in perspectief te plaatsen,  hoewel louter lof voor de inzet van Sportvisserij Nederland (SVN) om in te zetten op een Nederlandse variant van het Ierse zeebaarsmodel; feit is dat SVN bijna 40 jaar later ‘wakker wordt’ dan B.A.S.S. …. Maar goed, beter laat wakker worden dan helemaal niet, en hopelijk worden snel de eerste succes(jes) geboekt.

Ik heb een tijdje geleden besloten om lid te worden van B.A.S.S. en daarmee hun activiteiten expliciet te steunen. Naast vele Engelse leden, heeft B.A.S.S. ook diverse leden uit tal van andere landen, van Ierland,Spanje en Duitsland tot de USA en Australië. Het lidmaatschap bedraagt slechts £20, de betaling is wel een beetje omslachtig, maar men wist mij te melden dan dit binnenkort vereenvoudigd gaat worden. Naast het feit dat middels lidmaatschap B.A.S.S. daadwerkelijk wordt gesteund, wordt bovendien ieder kwartaal het BASS magazine toegezonden. Een magazine deels in kleur en deels zwart-wit, wat vol staat met verslagen van lobby inspanningen, vangstverhalen, foto’s, vistechnieken en allerlei ‘tips en tricks’, wat je met veel plezier leest.
Ik kan eenieder die de sportvisserij op zeebaars een warm hart toedraagt B.A.S.S. van harte aanbevelen.